Donderdag, 9 December 2021 12:21
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Erkennningsprocedure fabrikanten

De aanvraag om als fabrikant te worden erkend omvat een “eerste beoordeling” en een controle op de ”conformiteit van de productie”. De meeste Belgische fabrikanten beschikken al over deze erkenning.

  • Bij de “eerste beoordeling”, ook “initial assessment” genoemd, wordt nagegaan of de fabrikant over een managementsysteem beschikt dat voldoende procedures en maatregelen omvat die een controle op de conformiteit toelaten. De fabrikant kan opteren om de ISO 9001:2000(8) norm te implementeren of kiezen voor een eigen norm. In beide gevallen dient de fabrikant over procedures te beschikken die de conformiteit met de van toepassing zijnde reglementering garanderen. Wie geen ISO-certificaat bezit kan beroep doen op de FEDERAUTO-norm (*) om een aangepast kwaliteitssysteem te implementeren.

  • Eenmaal het attest “eerste beoordeling” is behaald, zal werk moeten gemaakt worden van een adequaat controleplan opdat de “controle van de conformiteit” kan plaats vinden (COP; Conformity of Production). Een controleplan is een gedocumenteerd omschrijving van alle controles, metingen en testen die nodig zijn om de efficiëntie van de productie en de specificaties van de typegoedkeuring te verifiëren

 

HANDLEIDING AANVRAAG EERSTE BEOORDELING m.b.t. de categorie M, N en O

  • Enkel individuele goedkeuringen: klik hier
  • Individuele goedekeuringen en/of seriewerk (COP): klik hier

 

AANVRAAGFORMULIER

  • klik hier  alle categorieën (auto's, vrachtwagens, aanhangwagens, land- en bosbouw, moto's, maar ook e-bikes)

Contactpersonen

Technische diensten:

 

Privacy verklaring Traxio      -     Om jouw ervaring op onze website beter te maken, maken we gebruik van cookies!