Maandag, 19 Maart 2018 09:20
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Welkom op de website van homologatie.be

Recent nieuws

2018-01 Bijkomende verklaring bij montage machine! Belangrijk!

In de praktijk vragen klanten en preventieadviseurs vaak om de conformiteit te verklaren ten aanzien van de betreffende richtlijn, omdat de installatie van invloed kan zijn, zeker bij een foutieve montage. DE FOD raadt wel aan om de benaming aan te passen naar ‘installatieverklaring’ of ‘montageverklaring’. Als een ‘monteur’ zulke conformiteitsverklaring opstelt, lijkt het immers alsof hij de verantwoordelijkheid opneemt voor alles.

Verder lezen..
2017-11 Nieuwe nummering goedkeuringsnummers

SPW Wallonië ontwikkelt momenteel een nieuwe WTAS-toepassing ter vervanging van iFast. Ze maken van de gelegenheid gebruik om de structuur van de goedkeuringsnummers te wijzigen.

Verder lezen..
2017-11 Proefproject ecocombies in Wallonië

Het proefproject voor ecocombi’s of LZV’s in Wallonië is sinds 1 september 2017 gestart en zal eindigen op 30 september 2025.

Verder lezen..
2017-11 Wanneer mag een opbouw 2,60 meter breed zijn?

Valt een voertuig met wanden van 45 mm breed en een niet-geïsoleerde laadklep achteraan onder ‘geconditioneerde opbouw’? En wat als er geen koelgroep aanwezig is?
Met andere woorden: mag dit voertuig 2,6 meter breed zijn?

Verder lezen..
2017-10 kilometerheffing op BE-opleggertrekkers

De kilometerheffing wordt uitgebreid vanaf 1 januari 2018. Opleggertrekkende motorvoertuigen met een MTM van 3,5 ton of minder, vallen dan ook onder de kilometerheffing als hun MTMS (samen met de oplegger) meer dan 3,5 ton bedraagt.

Verder lezen..
2017-10 Technische controle langs de weg

Vanaf 20 mei 2018 zullen de controles op de weg in Wallonië anders verlopen voor bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland. Er zullen twee soorten technische controles zijn: de initiële en de nadere controle.

Verder lezen..
2017-09 Versoepeling 45-voet-containers

Momenteel horen er zware administratieve procedures bij vrachtvervoer met 45-voet-containers. Daarom verlengde Europa de toegestane lengte van vrachtwagens voor containervervoer met 15 cm. In België is het Technisch Reglement van 15/03/1968 eveneens aangepast ...

Verder lezen..
2017-09 Lossen en laden op de openbare weg

Vaak worden vrachtvoertuigen geladen of gelost op de openbare weg. Om boetes en gevaarlijke situaties te vermijden is het belangrijk dat een chauffeur weet wat hij moet doen of welke zaken moeten voorzien zijn op of aan de laadklep ...

Verder lezen..
2017-09 Plaatsen van aerodynamische voorzieningen

Langere vrachtwagens met aerodynamische voorzieningen nu toegestaan. Bij het plaatsen van aerodynamica veranderen de afmetingen van uw vrachtwagen en overschrijdt u misschien de maximumafmetingen ...

Verder lezen..
2017-07 Indienen correcties iFast in Vlaanderen

Sinds 1 april 2017 past MOW een bonussysteem toe voor correcties van homologatiedossiers. Dit houdt in dat u bonuspunten kan gebruiken om een kosteloze correctie aan te vragen ...

Verder lezen..
2017-07 Massaberekeningen bij voertuigen voor speciale doeleinden

Voor kraanwagens, hoogtewerkers en betonpompvoertuigen wordt het principe van de afwijkingen op de rijklare massa toegepast, zoals bepaald in VO 1230/2012. Wat betekent dit concreet voor u? ....

Verder lezen..
2017-06 Basisvoertuigen met niet-conforme COC's

Sommige basisvoertuigen hebben in opdracht van de basisconstructeur/mandataris reeds een transformatie ondergaan vooraleer ze aangeleverd worden bij de COP-opbouwer. Het betreft hier veelal ...

Verder lezen..

De website gidst u doorheen de verplichtingen die de kaderrichtlijn oplegt.

De leden TRAXIO kunnen op deze pagina een login aanvragen en toegang krijgen tot meer gedetailleerde informatie.

Handleidingen

U moet aangemeld zijn vooraleer u alle informatie kan bekijken.

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

Federatie:

Goedkeuringsinstanties:

  • In België: Vlaams gewest - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Waals Gewest
  • Andere lidstaten (http://ec.europa.eu/...)