Woensdag, 23 Oktober 2019 17:08
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Welkom op de website van homologatie.be

Recent nieuws

2019-09 Stopzetting BEVASYS en IFAST in Wallonië

Zoals de meesten van jullie al weten, lopen Bevasys (bevasys.be) en het platform IFAST (ifast.vlaanderen.be) op hun einde in Wallonië ...

Verder lezen..
2019-09 COP-audit in kader van herberekening WLTP

In juli 2019 meldde de gewesten dat COP-bedrijven de herberekening van de WLTP-waarden in de COP-erkenning moesten opnemen. Er was daarna veel onduidelijkheid over de uitvoering van de audits ...

Verder lezen..
2019-09 Aangepaste restantvoorraadregeling vanaf 2020

Geregeld vaardigt de overheid een restantvoorradenregeling uit voor voertuigen die niet langer ingeschreven mogen worden wegens ongeldige goedkeuringen. Voornamelijk op vlak van emissiegoedkeuringen. Door gebruik van ...

Verder lezen..
2019-09 Invullen vaste zitplaatsen en rolstoelplaatsen IGC

Constructeurs krijgen regelmatig opmerkingen van keuringsstations over het vermelde aantal zitplaatsen en rolstoelplaatsen op een IGC. De onduidelijkheid wordt veroorzaakt omdat meerdere combinaties zitplaats-rolstoelplaats mogelijk zijn ...

Verder lezen..
2019-09 Stopzetting COP-audits door het departement MOW

De overgrote meerderheid van COP-audits in Vlaanderen wordt momenteel uitgevoerd door erkende technische diensten. Daarom heeft MOW beslist dat het uitvoeren van COP-audits door de Cel Homologatie en Technische Keuring niet langer een onmisbare dienstverlening vormt ...

Verder lezen..
2019-08 Mogelijke blokkering inschrijving nieuwe voertuigen vanaf september!

Vanaf 1 september 2019 zullen verschillende nieuwe voertuigen worden geblokkeerd bij de inschrijving wegens ontoereikende euronormen (de homologatie van deze voertuigen is niet langer geldig qua emissieniveau) ...

Verder lezen..
2019-07 Uitbreiding COP voor emissies!

In het kader van het opnieuw berekenen van de CO2-waarde in functie van WLTP is ook een aanpassing/uitbreiding van de COP-erkenning nodig ...

Verder lezen..
2019-06 Criteria voor de indeling van voertuigen in categorie N - HERINNERING!

Het draagvermogen voor goederen van een voertuig moet ten minste gelijk aan het draagvermogen voor personen, uitgedrukt in kg ...

Verder lezen..
2019-06 Herberekening WLTP bij ombouw 2de fase

De Verordening 2018/1832 bepaalt dat bij elke 2de fase van een compleet en licht voertuig dat onder de WLTP-regelgeving valt, de CO2-waarden herberekend moeten worden. Voorwaarde is wel dat een tool door de basisfabrikant ter beschikking wordt gesteld ....

Verder lezen..
2019-06 VECTO 2de Fase en MRF-Hash-code

De COC van de basisfabrikant vermeldt in rubriek 49 soms een MRF-Hash-code. Deze code dient voor het opladen van de VECTO-gegevens en moet overgenomen worden op het IGC 2de fase ...

Verder lezen..
2019-05 Nieuwe eisen achterbumpers R58

Nieuwe eisen voor de bescherming aan de achterzijde tegen klemrijden gaan binnenkort van kracht. De wijziging houdt hogere testkrachten en andere afmetingen in ...

Verder lezen..
2019-05 Presentatie infosessie koppelingen & WTAS

presentaties "koppelingen", "WTAS", "topics TRAXIO", ...

Verder lezen..

De website gidst u doorheen de verplichtingen die de kaderrichtlijn oplegt.

De leden TRAXIO kunnen op deze pagina een login aanvragen en toegang krijgen tot meer gedetailleerde informatie.

Handleidingen

U moet aangemeld zijn vooraleer u alle informatie kan bekijken.

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

Federatie:

Goedkeuringsinstanties:

  • In België: Vlaams gewest - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Waals Gewest
  • Andere lidstaten (http://ec.europa.eu/...)