Vrijdag, 28 Oktober 2016 08:24
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Welkom op de website van homologatie.be

Recent nieuws

2016-10 Oplossing probleem IFAST bij inschrijving!

De gegevens van iFast worden momenteel terug automatisch bezorgd aan de DIV.

Verder lezen..
2016-10 Nieuwe auditfrequentie fabrikant!

Voor fabrikanten die over meer dan één productielocatie beschikken, diende tot nu toe elke productielocatie minstens één maal in een periode van drie jaar geauditeerd te worden. De gewesten zijn het erover eens geraakt om die periode op vier jaar te brengen.

Verder lezen..
2016-09 OVERDRACHT BEVASYS & IFAST IN SEPTEMBER

Vanaf 22 september 2016 worden ook de IT-applicaties die deze bevoegdheden ondersteunen overgedragen van de FOD Mobiliteit en Vervoer NAar de gewesten. De applicaties zullen niet beschikbaar zijn vanaf donderdag 22 september 2016 om 22h ...

Verder lezen..
2016-09 AMBULANCES EN CONFORMITEIT MET EN1789

Hoe een testrapport van een erkende Technische Dienst vereist toevoegen aan het dossier ...

Verder lezen..
2016-09 TACHOGRAAF EN SNELHEIDSBEGRENZER

Er is geen verplichting van de tachograaf bij validatie of individuele goedkeuring, maar wel bij de eerste keuring. De snelheidsbegrenzer is wel vereist bij validatie en individuele goedkeuring ...

Verder lezen..
2016-09 NIEUWE INSTRUCTIENOTA'S KEURING

Recentelijk zijn weer een groot aantal nieuwe instructienota’s en omzendbrieven gepubliceerd.
Onder de rubriek « instructienota’s » vindt u de recent getekende instructienota’s en omzendbrieven.
Belangrijke instructienota’s voor u kunnen zijn:
- Inrichtingen met of zonder 2de fase (herziening)
- Keuring van omtreklichten en zichtbaarheid signalisatie achteraan
- Frontbeschermingsinrichtingen (bull bar) op voertuigen M1 en N1

Verder lezen..
2016-09 DEFINITIEVE STOPZETTING TYPEGOEDKEURING

De goedkeuringsinstanties vragen om hen de stopzetting van typegoedkeuringen mee te delen ...

Verder lezen..
2016-08 VERSIE VAN DE REGLEMENTERING

Wij helpen u graag de juiste versie van de reglementering te kiezen ....

Verder lezen..
2016-02 Overgangsperiode BRUGFORMULE

Bestaande afwijkingen m.b.t. de brugformule komen te vervallen. Lopende bestellingen kunnen onder strikte voorwaarden worden afgehandeld volgens .....

Verder lezen..
2016-01 Enkele verduidelijkingen rond km-heffing

De kilometerheffing geldt voor alle motorvoertuigen en samengestelde voertuigen van meer dan 3,5 ton. Dit onafhankelijk van het feit of ze goederen vervoeren of niet! Zo vallen alle voertuigen van de categorieën N2 en N3 normaliter onder de kilometerheffing ...

Verder lezen..
2016-01 Verplichte toepassing van de brugformule!

Op verzoek van het ministerie willen wij via deze mail het verplichte gebruik van de brugformule herhalen. De brugformule dient steeds toegepast te worden voor het bepalen van de nationale massa’s, zowel bij incomplete, complete en voltooide voertuigen (rubriek 17 op het IGC en COC).

Verder lezen..
2015-11 Verplichte preregistratie vanaf 12 november

Sinds 12 november 2015 moet elk nieuw voertuig dat men in België wil inschrijven eerst pre-geregistreerd worden ...

Verder lezen..

De website gidst u doorheen de verplichtingen die de kaderrichtlijn oplegt.

De leden TRAXIO kunnen op deze pagina een login aanvragen en toegang krijgen tot meer gedetailleerde informatie.

Handleidingen

U moet aangemeld zijn vooraleer u alle informatie kan bekijken.

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

Federatie:

Goedkeuringsinstanties:

  • In België: Vlaams gewest - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Waals Gewest
  • Andere lidstaten (http://ec.europa.eu/...)